Clean Air Technology

PowerSwirl® cyklon

PowerSwirl® är den mest effektiva cyklon-baserade stoftavskiljaren som finns på marknaden. Precis som i en traditionell cyklon accelereras partiklarna nedåt i en virvlande rörelse och separeras ut på grund av centrifugalkraften.

Tack vare vår patenterade teknik, har PowerSwirl® emellertid en reninagsgrad som ligger över den i en traditionell cyklon, med en effektivitet som i många fall är jämförbar med påsfilter och elektrostatfilter.

PowerSwirl® kombinerar ett påsfilters höga effektivitet med en cyklons konstanta flöde.

Jämfört med traditionella cykloner har vår teknik inte heller några rörliga delar. Både investerings- och underhållskostnaderna är därför låga.

PowerSwirl® Separator - specification:

Minsta partikelstorlek:

Cirka 0,5 µm – beroende på densitet och form

Effektivitet:

Upp till 99,9%

Teknik:

Patenterad PowerSwirl® högeffektiv cyklon

Kraftkälla:

Inga rörliga delar. Drivs av ett fläktsystem

Elförbrukning:

Lägre än för elektrostatiska filter.

Dimension:

Kompakt

Kapacitet:

Från några få liter/sekund till hundratals kubikmeter/sekund

Fördelar med CCS PowerSwirl®:

  • Påsfilterliknande reningsgrad
  • Kostnadseffektiv (låg initial investering och låga underhållskostnader)
  • Relativt litet platsbehov
  • Måttligt tryckfall
  • Konstant tryckfall och effektivitet över tiden
  • Lämplig för stora mängder damm i flödet
  • Lämplig för gaser med hög temperatur och glödande aska

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.