Clean Air Technology

Sjöfartsindustrin

Detta var av största vikt för oss!

- sade redaren

Affärsområde: Marin industri, avgasrening kopplad till förbränningsugn ombord
Klient: Oljeborrningsföretag
Land: USA
Problem: På grund av miljöregler krävdes att utsläppen från förbränningsugnen ombord reducerades. Utsläppen av 2,5 ìm partikelutsläppen behövde minskas radikalt
Lösning: En PowerSwirl® utvecklades för att hantera luftflödet 3,3 m3/s.
Uppnådd effektivitet: Miljömyndighetens prov visade att tröskelvärdet uppnåddes med god marginal.

Läkemedelsindustrin

De nya cyklonerna fungerar otroligt bra!

Affärsområde: Framställning av läkemedelssubstanser
Kund: Ett läkemedelsföretag, insamling av luftburna allergiframkallande ämnen
Land: Sverige
Problem: Ett maximal mängd farmaceutiska ämnen måste samlas in. De tidigare traditionella cykloner som användes hade en otillräcklig effektivitet, vilket innebar att värdefulla substanser inte kunde tas tillvara fullt ut. Partiklarnas speciella aerodynamiska egenskaper bidrog till svårigheter vid separeringen.
Lösning: En PowerSwirl®, som ger en tillförlitlig och hög effektivitet, utvecklades åt företaget.
Uppnådd reningsgrad: ~99.9%

Industriell spånsug

Affärsområde: Rock & betong bearbetning

Klient: Marknad spelare

Land: Sverige

Problem: En stoftavskiljare skulle utvecklas, som inte har de nackdelar existerande har. De använde påsfilter eller patronfilter, som blev tilltäppta regelbundet som ökade tryckfallet och minskade sugkraften.

Lösning: Stoftavskiljare baserad på en PowerSwirl ® cyklonseparator.

Uppnått effektivitet: ~ 99,0% (utan Hepa-filter)

Bergborrning

Affärsområde: Byggbranschen

Klient: Företag som borrar i berg

Land: Sverige

Problem: På grund av miljöregler, skulle borrdamm förhindras från att bli luftburnet. Dammet skulle göras av med, lätt och snabbt, utan att störa arbetsflödet.

Lösning: CentriClean utvecklade en PowerSwirl ®-baserad lösning för insamling och hantering av dammet.

Nådd avskiljningsgrad: 99,9%

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.